Antény-STA

STA – společné televizní antény

  • Provádíme montáže, servis, opravy a modernizace antén, rozvodů a celého anténního systému společných televizních antén v bytových domech, penzionech, hotelích apod.
  • Kompletní servis STA, od běžných oprav až po rekonstrukce hlavní stanice STA nebo kompletní rozsáhlé rekonstrukce včetně rozvodů STA v jakém-koliv rozsahu.
  • Měření signálů a diagnostika problému, odrušení CDMA a 4G LTE, úpravy a rekonstrukce hlavní stanice STA v souvislosti s přechodem na nový vysílací standard DVB-T2.
  • Poradenství v oblasti pozemního i satelitního příjmu v STA, návrhy technických řešení a vypracování cenové nabídky, realizace, záruční i pozáruční servis v krátkých lhůtách.

 

Přechod pozemního televizního vysílání na nový standard DVB-T2

K vypínání stávajícího vysílání DVB-T dojde v karlovarském kraji začátkem roku 2020, jako první bude v únoru 2020 vypnut multiplex1 s programy České televize. V současné době jsou již k dispozici dva multiplexy přechodové sítě DVB-T2, PS11 a PS12, z vysilače Mariánské lázně Dyleň je to ještě třetí multiplex PS13. V multiplexu PS11 jsou k dispozici programy České televize ve vysokém HD rozlišení.  Německé programy z vysilače Ochsenkopf jsou již od září 2018 k dispozici pouze v nové normě DVB-T2 a všechny též ve vysokém HD rozlišení, přičemž rozdíl v kvalitě obrazu je oproti dřívějšímu vysílání v DVB-T skutečně markantní.

Zatímco u individuálních antén není úprava pro příjem DVB-T2 v některých případech nutná, tak u STA je úprava v souvislosti s přechodem na DVB-T2 nutná vždy. Širokopásmová distribuce signálů se v rozvodech STA nepoužívá, nebo lépe řečeno neměla by se používat, což má mnoho důvodů. Zpracování a distribuce signálů je v STA řešena selektivními kanálovými zesilovači, propustmi, nebo programovatelným zesilovačem apod.. Přechod na vysílání DVB-T2 mimo jiné znamená změnu vysílacích frekvencí (kanálů) a rozšíření o další, nové frekvence. Úprava hlavní stanice STA je tedy nutná vždy a s ohledem na blížící se termín kompletního přechodu na DVB-T2 je vhodné, tuto úpravu neodkládat.

Jak probíhá realizace úpravy hlavní stanice STA pro přechod na DVB-T2
  • Provedeme prohlídku na místě. Zjistíme aktuální stav celého zařízení včetně antén a koax.kabelů u antén a provedeme potřebná měření.  Na základě těchto zjištění vypracujeme návrh řešení s cenovou nabídkou. Na přání pak můžeme vypracovat také Smlouvu o dílo a předložit ji ke schválení.
  • Ve většině případů zůstávají antény původní a úprava se týká pouze zařízení v rozvaděči hlavní stanice STA. V některých případech se však může stát, že použité antény jsou skutečně staré a zrezivělé, či pro současné příjmové podmínky nevyhovují. Občas zjišťujeme i poškozené, popraskané koaxiální kabely ve venkovním prostoru, vedoucí od antén do rozvaděče STA. V takovém případě pak provedeme také výměnu antén, včetně koaxiálních kabelů.
  • Spolu s úpravou či výměnou technologie je součástí rekonstrukce také odladění rušivých signálů, je-li to potřeba. Například signálů mobilního internetu CDMA a LTE.
  • Dovolují-li to technické podmínky, osazujeme hlavní stanici STA také koaxiálními přepěťovými ochranami. Chrání zařízení proti atmosférickým poruchám a při škodné události, například vlivem úderu blesku, je to základní požadavek pojišťoven pro plnění náhrady škod. A dle našich zkušeností, naprostá většina stanic STA těmito ochranami vůbec osazena není.

Každou rekonstrukci tedy řešíme komplexně, na základě prohlídky, měření a zjištěného aktuálního stavu všech součástí hlavní stanice STA. Po námi provedené rekonstrukci splňuje hlavní stanice STA veškeré technické požadavky na kvalitní zpracování a distribuci signálů DVB-T/T2 a je plně připravena zajistit dlouhodobě spolehlivý provoz.  Na rekonstrukci poskytujeme záruku 24 měsíců, záruční i pozáruční servis zajišťujeme do 24 až 48 hodin od nahlášení poruchy, včetně dnů pracovního volna.

e-mail:  info@antsatel-kv.cz     tel.: 604 200 386