Ceny prací

Ceník prací

Všechny uvedené ceny jsou konečné (nejsme plátci DPH).

 

Základní hodinové sazby:

  • Základní hodinová sazba za elektromontážní práce, ITA, STA, a další ……………… 300,-Kč/hod.
  • Základní hodinová sazba při měření (měření signálů, meření rušení, diagnostika a hledání závad na rozvodech apod.) ….. 500,-Kč/hod.

Hodinové sazby se týkají především prací menšího rozsahu. Elektromontážní práce většího rozsahu, montáže a rekonstrukce anténních systémů ITA a STA (například také úpravy pro přechod na DVB-T2 apod.), montáže domácích telefonů a videotelefonů nebo EZS  jsou prakticky vždy realizovány za ceny, dané cenovou nabídkou. Nabídka je vypracována na základě prohlídky a vzájemné dohody. U těchto zakázek tedy není účtována hodinová sazba, ale je účtována cena za jednotlivé dohodnuté úkony dle cenové nabídky. Zákazník tak předem zná přesnou cenu díla.

Ceny za vypracování cenové nabídky:

  • Vypracování návrhu a cenové nabídky na  individuální anténní systém rodinného domku apod.(ITA) ……… 300 až 600,-Kč ( 0,-Kč *)
  • Vypracování návrhu a cenové nabídky na společnou televizní anténu (STA) ……. 500 až 1500,-Kč (0,-Kč *)
  • Vypracování návrhu a cenové nabídky na STA většího rozsahu. (STA nad 24 bytů, při rekonstrukci a montáži nových rozvodů a řešení pozemního i satelitního příjmu v STA apod.) …… 1500 až 3000,-Kč

Při realizaci díla naší firmou se následně cena za vypracování nabídky odečítá z celkové ceny díla, t.j. tuto cenu v plné výši vracíme !!

Uvedené ceny jsou včetně prohlídky, měření signálů, návrhu řešení a vypracování cenové kalkulace – nabídky.  Neobsahují cenu za dopravu, ta je účtována dle ceníku cestovného a je nevratná. Při následné realizaci naší firmou je tedy od celkové ceny díla odečtena cena za vypracování nabídky, nikoliv cena za dopravu.

Přesná cena je závislá na mnoha okolnostech. Například není-li projekt, je nutno nejdříve vymyslet a navrhnout řešení, cena se pak odvíjí od celkového rozsahu a složitosti zakázky.

* Není ale žádným pravidlem, že bychom ve všech případech účtovali cenu za vypracování nabídky.  Například pokud nejedeme pouze na tuto prohlídku, t.j. máme-li cestu kolem a prohlídka včetně vypracování nabídky je menšího rozsahu a časově méně náročná,  pak cenovou nabídku vypracujeme a následně zašleme e-mailem zcela zdarma.

Je třeba upozornit, že ke zpoplatnění za vypracování cenové nabídky jsme přistoupili na základě většího počtu zkušeností  a to především v různých případech takzvaných „výběrových řízení“ ze strany některých organizací, kdy o dodavateli bývá ve skutečnosti již rozhodnuto a další nabídku od jiné firmy požadují v podstatě pouze „do počtu“. Cestovné i čas strávený při prohlídce včetně měření a podobně ale něco stojí, u zakázek většího rozsahu pak vlastní návrh technického řešení a následné vypracování cenové nabídky může představovat i několik hodin práce. Toto jsme v minulosti dělali zdarma avšak sejde-li se podobných případů více, kdy se nakonec nikdo ani neozve a k žádné realizaci nedojde, máme s tím pouze náklady a zbytečnou ztrátu času. Z tohoto důvodu jsme přistoupili ke zpoplatnění nabídek za cenu, která pokryje naše náklady a alespoň částečně i vynaložený čas.  Dojde-li pak následně k realizaci, zákazník má cenovou nabídku vždy zdarma, protože při následné realizaci díla naší firmou tuto cenu v plné výši vracíme, t.j. na faktuře ji pak odečteme z celkové ceny díla jako zálohu.

Orientační ceny:

Úprava / rekonstrukce hlavní stanice STA pro příjem v novém standardu DVB-T2:

Zodpovědně nelze uvést bohužel žádnou částku, protože bez prohlídky přímo na místě není možné určit ani hrubý odhad ceny.  Cenové rozpětí je u STA velmi široké, protože cena je závislá na mnoha okolnostech. Záleží na stávající technologii a typu zařízení, kterým je stanice STA aktuálně osazena, na rozsáhlosti rozvodů, na použitém typu stávajících antén a jejich aktuálním stavu včetně kabeláže, na příjmových podmínkách v daném místě a mnoha dalších faktorech.

Při úpravě hlavní stanice STA pro příjem DVB-T2 většinou původní antény zůstávají a úprava / rekonstrukce se týká pouze zařízení v rozvaděči STA. Může se však stát, že antény jsou zkorodované, nebo je zde typ antén (zpravidla kanálové), které nevyhovují pro příjem v nových podmínkách a na nových kanálech DVB-T2, například i z důvodu rušení v síti SFN v podobě echa, pre-echa apod.. V takovém případě je pak nutné, vyměnit též antény a často i koaxiální kabely od antén do rozvaděče hlavní stanice STA.

Naší prioritou je vždy odvést bezchybné dílo v maximální kvalitě, aby hlavní stanice STA po naší úpravě sloužila bez problémů a spolehlivě po mnoho dalších let. Proto kontrolujeme vždy celý anténní systém včetně antén a kabelů, provedeme také důkladná měření a na základě těchto výsledků pak vypracujeme přesnou cenovou nabídku, po jejímž schválení provedeme odpovídající rekonstrukci.


Orientační ceny některých ostatních prací:

  • Zaměření satelitní paraboly na 1-2 družice …… od 450,-Kč
  • Montáž a zaměření satelitní paraboly s multifokusem pro příjem 3 a více družic (MB / Toroidal) …… od 1500,-Kč
  • Montáž anténního stožáru na RD, včetně instalace antén a kabeláže od antén na půdu …… od 2200,-Kč
  • Naladění televizoru pro příjem pozemního DVB-T/T2 vysílání a setřídění programů ……… od 300,-Kč
  • Naladění televizoru pro příjem satelitního vysílání z jedné nebo dvou družic a setřídění programů …….  od 850,-Kč

Ceny jsou ale skutečně pouze orientační. Konkrétní, předem stanovené přesné ceny jednotlivých úkonů, se v tomto oboru nedají bez prohlídky na místě zodpovědně předem určit.  Výsledná cena je závislá na mnoha faktorech a každá zakázka je tedy vždy individuální záležitostí. Záleží na rozsahu a složitosti opravy či montáže, na přístupnosti (střecha, žebřík, výška apod.), na délce a uložení kabeláže, na časové náročnosti a mnoha dalších okolnostech.