Ceny prací

Ceník prací

Všechny uvedené ceny jsou konečné (nejsme plátci DPH).

Základní hodinové sazby:

  • Základní hodinová sazba za elektromontážní práce, ITA, STA, a další ……………… 400,-Kč/hod.
  • Základní hodinová sazba při měření (měření signálů, měření rušení, diagnostika a hledání závad na rozvodech apod.) ….. 600,-Kč/hod.

Hodinové sazby se týkají především prací menšího rozsahu, například servis a opravy anténních systémů a satelitů, domácích telefonů, elektroinstalací a podobně.

Elektromontážní práce většího rozsahu, montáže a rekonstrukce anténních systémů ITA a STA, montáže domácích telefonů a videotelefonů nebo EZS  jsou prakticky vždy realizovány za ceny, dané cenovou nabídkou. Nabídka je vypracována na základě prohlídky a vzájemné dohody. U těchto zakázek tedy není účtována hodinová sazba, ale je účtována cena za jednotlivé dohodnuté úkony dle cenové nabídky. Zákazník tak předem zná přesnou cenu díla.

Ceny za vypracování cenové nabídky:

  • Vypracování návrhu a cenové nabídky na  individuální anténní systém rodinného domku apod.(ITA) ……… 300 až 600,-Kč ( 0,-Kč * )
  • Vypracování návrhu a cenové nabídky na společnou televizní anténu (STA) ……. 500 až 1500,-Kč ( 0,-Kč * )
  • Vypracování návrhu a cenové nabídky na STA většího rozsahu. (STA nad 24 bytů, při rekonstrukci a montáži nových rozvodů a řešení pozemního i satelitního příjmu v STA apod.) …… 1500 až 3000,-Kč ( 0,-Kč * )

Uvedené ceny jsou včetně prohlídky, měření signálů, návrhu řešení a vypracování cenové kalkulace – nabídky.  Přesná cena je závislá na mnoha okolnostech, není-li například projekt, je nutno nejdříve vymyslet a navrhnout řešení a cena se pak odvíjí od celkového rozsahu a složitosti zakázky.

*  Při realizaci díla naší firmou se následně cena za vypracování nabídky odečítá z celkové ceny díla, t.j. tuto cenu v plné výši vracíme !! Cena za vypracování nabídky je pak tedy 0,-Kč.

* Cenu za vypracování nabídky také v mnoha případech vůbec neúčtujeme.  Máme-li například cestu kolem a prohlídka včetně vypracování nabídky je menšího rozsahu a tedy časově méně náročná,  pak cenovou nabídku vypracujeme a následně zašleme e-mailem zcela zdarma.

Ke zpoplatnění za vypracování nabídky jsme přistoupili na základě negativních zkušeností  a to především v různých případech takzvaných „výběrových řízení“ ze strany některých organizací, kdy nabídka je často požadována pouze „do počtu“.  V těchto případech se většinou již nikdo ani ze slušnosti neozve s informací, zda byla nabídka přijata či nikoliv, přičemž doprava i čas, strávený při prohlídce včetně měření, představuje pro nás vždy určité náklady. U zakázek většího rozsahu pak vlastní návrh technického řešení a následné vypracování cenové nabídky může představovat několik hodin práce.  Z toho důvodu jsme přistoupili ke zpoplatnění nabídek za cenu, která pokryje naše náklady a alespoň částečně i vynaložený čas.  Dojde-li pak následně k realizaci, zákazník má cenovou nabídku vždy zdarma, protože při následné realizaci díla naší firmou tuto cenu v plné výši vracíme, t.j. na faktuře ji odečteme z celkové ceny díla jako zálohu.

Poznámka: Pokud byla k cenové nabídce účtována i doprava, cena za dopravu se nevrací!

Orientační ceny:

Úprava / rekonstrukce hlavní stanice STA:

Bez prohlídky přímo na místě nelze zodpovědně uvést ani hrubý odhad ceny.  Cenové rozpětí je u STA velmi široké, protože cena je závislá na mnoha okolnostech jako je stávající technologie a typ zařízení, na rozsáhlosti rozvodů, použitém typu stávajících antén a jejich aktuálním stavu včetně kabeláže, na příjmových podmínkách v daném místě a mnoha dalších faktorech.

Naší prioritou je vždy odvést bezchybné dílo v maximální kvalitě, aby hlavní stanice STA po naší úpravě či rekonstrukci sloužila bez problémů a spolehlivě po mnoho dalších let. Proto kontrolujeme vždy celý anténní systém včetně antén a kabelů, provedeme také důkladná měření a na základě těchto výsledků pak vypracujeme přesnou cenovou nabídku, po jejímž schválení provedeme odpovídající rekonstrukci.


Orientační ceny některých ostatních prací:

  • Zaměření satelitní paraboly na 1-2 družice …… od 450,-Kč
  • Montáž a zaměření satelitní paraboly s multifokusem pro příjem 3 a více družic (MB / Toroidal) …… od 1800,-Kč
  • Montáž anténního stožáru na RD, včetně instalace antén a kabeláže od antén na půdu …… od 2200,-Kč
  • Naladění televizoru pro příjem pozemního DVB-T/T2 vysílání a setřídění programů ……… od 250,-Kč
  • Naladění televizoru pro příjem satelitního vysílání z jedné nebo dvou družic a setřídění programů …….  od 600,-Kč

Ceny jsou ale skutečně pouze orientační. Konkrétní, předem stanovená cena za provedení jaké-koliv zakázky, se v tomto oboru nedá bez prohlídky na místě zodpovědně předem určit.  Záleží na rozsahu a složitosti opravy či montáže, na přístupnosti (střecha, žebřík, výška apod.) a mnoha dalších okolnostech. Například jiná bude cena za zaměření satelitní paraboly, umístěné na balkoně nebo na zdi 3m nad zemí a jiná bude cena za stejný úkon u paraboly, umístěné ve výšce nad 5m nebo špatně přístupné šikmé střeše bez lávky a podobně. V tomto oboru je každá zakázka skutečně individuální záležitostí.

Prosíme proto o pochopení, že ať jde o jaký-koliv požadavek, byť by to byla pouze instalace paraboly a podobně, tak pouze telefonicky bez jaké-koliv prohlídky lze sdělit maximálně hrubý odhad, nikoliv však přesnou cenu! Přesnou cenu můžeme určit skutečně až po prohlídce a upřesnění všech požadavků přímo na místě.