Přechod na DVB-T2 Karlovarský kraj – aktuální info

Aktuálně dne 23.3.2020:

Na základě dohody Českých Radiokomunikací a.s. s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Českým telekomunikačním úřadem, schválila Vláda ČR v pátek 20.3 dočasné přerušení vypínání DVB-T sítí. Přechod na DVB-T2 se odkládá a bude obnoven po stabilizaci situace, související s epidemií koronaviruBlížší informace zde

Aktuálně dne 17.3.2020:

Dnes došlo na vysilači Karlovy Vary – Tři Kříže k odpojení přechodové sítě PS12 DVB-T2 na 31.kanále. Současně byl zapnut multiplex 22 finální sítě DVB-T2 na 34.kanále. Jedná se o DVB-T2 programy stanic Prima, Nova, Barrandov, Óčko atd..Diváci, kteří přijímají vysílání z tohoto vysilače, si musí své televizory a settopboxy přeladit.  U společných TV antén (STA), které přijímají DVB-T2 vysílání z tohoto vysilače, je také nutná úprava – zpravidla přeprogramování zesilovače.

Aktuálně dne 16.3.2020:

Vypnutí multiplexu 2 na 35.kanále a přeladění přechodové sítě 12 na finální mux 22 z 31.kanálu na 38.kanál, ke kterému mělo dojít o půlnoci z 16. na 17.3. v karlovarském kraji z vysilačů Klínovec a Zelená Hora, se dočasně pozastavuje!

S ohledem na současnou situaci a následným opatřením proti šíření koronaviru, České Radiokomunikace pozastavují plánované změny ve vysílání až do konce března. Bližší informace zde .

Termíny vypnutí stávající síťe DVB-T a zapnutí nové sítě DVB-T2:

Multiplex přechodové sítě PS12 (DVB-T2), který je nyní ze všech vysilačů vysílán na 31.kanále, bude na vysilačích Cheb Zelená Hora, Klínovec a KV Tři Kříže vypnut společně s Muxem 2. Vzápětí bude spuštěn multiplex finální sítě DVB-T2 / Mux 22, na kanálech dle výše uvedené tabulky. (Cheb a Klínovec 38.kanál, KV Tři Kříže 34.kanál). Přesný termín (duben nebo květen) bude upřesněn. Březnový termín byl s ohledem na současnou situaci odložen.

Výjimkou je vysilač Krašov – zde bude multiplex přechodové sítě PS12 (DVB-T2), vysílající na 31.kanále, vypnut již 9.3.2020, minutu před půlnocí. Vzápětí bude na tomto vysilači spuštěn multiplex finální sítě DVB-T2 / Mux 22 na 34.kanále.

Multiplex DVB-T regionální sítě RS 7  je nyní vysílán z Klínovce na 36.kanále.

Přelaďování:

V prvé řadě je nutné, aby si před vypnutím stávajících síťi DVB-T divák pořídil televizor, který již umí zpracovat signály DVB-T2 HEVC, nebo je možné si ke staršímu televizoru pořídit set-top-box.

Termíny, ve kterých bude nutné svůj televizor přeladit na nové kanály, jsou patrné z výše uvedené tabulky. Pro diváky, kteří již nyní přijímají signály přechodových sítí DVB-T2, platí následující:

  • Únor: Z přechodové sítě PS11 (programy ČT) se automaticky stává finální síť 21, která poběží na stejných kanálech jako dosud. Zde tedy není třeba nic přelaďovat. Diváci, kteří přijímají Mux 4 z vysilače Klínovec na 45.kanále, budou muset 19.února provést u tohoto kanálu nové naladění, jelikož zde bude v tento den spuštěn Mux 24 finální sítě DVB-T2.
  • Březen: dne 17.března dojde k vypnutí přechodové sítě 12, která je nyní vysílána na 31.kanále. Vzápětí bude spuštěna finální síť 22, která bude na jiném kanále. Divák tedy bude muset provést nové naladění televizoru. Z vysilačů Cheb a Klínovec bude Mux 22 vysílat na 38.kanále, z vysilačů Tři Kříže a Krašov na 34.kanále. U vysilače Krašov dojde k této změně již 9.března.
  • Duben: dne 2.dubna bude z vysilačů Tři Kříže a Krašov spuštěn Mux 23 finální sítě DVB-T2 a to na 31.kanále. Na televizoru bude tedy nutné tento kanál znovu naladit. Termíny spuštění z vysilačů Cheb (14.4.) a Klínovec (16.4.)  jsou zatím s otazníkem, jelikož doposud nejsou oficiálně potvrzeny.

Co znamenají tyto změny kanálů pro STA:

Hlavní stanice STA musí být před vypnutím stávajících DVB-T sítí upravena pro příjem DVB-T2. Informace k této úpravě uvádíme i zde na našem webu, protože úpravu hlavní stanice STA také nabízíme a provádíme.

U každé hlavní stanice STA, která je již pro příjem v DVB-T2 upravena, bude samozřejmě nutné také její přeladění na aktuální kanály.

U námi realizovaných hlavních stanic STA je pro nás klíčovým dnem přeladění 17.březen. Dne 16.března minutu před půlnocí dojde k vypnutí stávající přechodové sítě PS11 a následně bude spuštěna finální síť Mux22, která však bude vysílat na jiných kanálech. Na tyto nové kanály bude tedy nutné hlavní stanici STA naladit.

17.březen máme proto rezervovaný pro všechny naše zákazníky, kterým jsme upravovali hlavní stanici STA pro příjem DVB-T2. Naší snahou je, aby všichni uživatelé, kteří sledují programy z těchto STA, měli v tento den do večera k dispozici v STA také signál nově spuštěné finální sítě 22.

Přehled programů ve stávajících multiplexech DVB-T a v multiplexech finálních sítí DVB-T2:

Jak je z výše uvedené tabulky patrné, finální síť Mux 22 bude až do 30.6.2020 obsahovat stejné programy, jaké jsou nyní v přechodové síťi PS12. S ohledem na množství těchto programů zůstává do této doby také nižší rozlišení obrazu ve stávajícím formátu SD.  Důvody tohoto „přechodného“ stavu jsou popsány zde .

Od 1.7.2020 tuto síť opustí programy, které budou šířeny ve finální síti Mux 23. Počet programů se tím sníží, bude tak k dispozici větší datový tok a některé programy pak přejdou do vyššího formátu obrazu (označovaný SD+), čímž by se kvalita obrazu měla podstatně zlepšit. Měly by to být všechny programy skupiny Prima, hlavní program Barrandov TV a Seznam TV.  Skupina Nova se zatím vyššímu rozlišení obrazu v pozemním vysílání brání, soustřeďuje se nyní na značně zkreslenou až nekalou kampaň, ve které se snaží diváky přesvědčit k přechodu na placené formy příjmu jako je satelit, kabelová TV nebo  IPTV.. Blíže na toto téma je popsáno například zde .

 

Seznam programů ve finální síti Mux 24 je pouze informativní, tyto programy jsou v současné době vysílány v přechodové síti PS13. Na stránkách provozovatele je nyní napsáno: V současné době nyní připravujeme strukturu televizních programů, které budeme šířit v této síti

Aktuální informace by tedy měly být zveřejňovány na stránkách společnosti Digital Broadcasting, která je provozovatelem této sítě: www.multiplex24.cz