Přechod na DVB-T2 Karlovarský kraj – aktuální info

Dne 9.července dojde na vysilačích Cheb a Klínovec k vypnutí Muxu 2 DVB-T (35.kanál) a také k vypnutí stávající přechodové sítě PS12 DVB-T2, která nyní vysílá na 31.kanále. Současně bude zapnut Mux 22 finální sítě DVB-T2 a to na 38.kanále.

Diváci, sledující programy Nova, Prima atd.. si v tento den musí své televiźory přeladit na nový 38.kanál.  U některých společných televizních antén (STA), bude také nutné provést nové přeladění hlavní stanice STA.

Dne 12.srpna pak bude z vysilačů Cheb a Klínovec spuštěn nový finální mux 23 a to na 31.kanále.

 

Termíny vypnutí stávající síťe DVB-T a zapnutí nové sítě DVB-T2:

Multiplex přechodové sítě PS12 (DVB-T2), který je nyní ze všech vysilačů vysílán na 31.kanále, bude na vysilačích Cheb Zelená Hora, Klínovec a KV Tři Kříže vypnut společně s Muxem 2. Vzápětí bude spuštěn multiplex finální sítě DVB-T2 / Mux 22, na kanálech dle výše uvedené tabulky. (Cheb a Klínovec 38.kanál, KV Tři Kříže 34.kanál).

Výjimkou je vysilač Krašov – zde bude multiplex přechodové sítě PS12 (DVB-T2), vysílající na 31.kanále, vypnut již 9.3.2020, minutu před půlnocí. Vzápětí bude na tomto vysilači spuštěn multiplex finální sítě DVB-T2 / Mux 22 na 34.kanále.

Multiplex DVB-T regionální sítě RS 7  je nyní vysílán z Klínovce na 36.kanále.

Přelaďování:

V prvé řadě je nutné, aby si před vypnutím stávajících síťi DVB-T divák pořídil televizor, který již umí zpracovat signály DVB-T2 HEVC, nebo je možné si ke staršímu televizoru pořídit set-top-box.

Termíny, ve kterých bude nutné svůj televizor přeladit na nové kanály, jsou patrné z výše uvedené tabulky. Pro diváky, kteří již nyní přijímají signály přechodových sítí DVB-T2, platí následující:

  • Únor: Z přechodové sítě PS11 (programy ČT) se automaticky stává finální síť 21, která poběží na stejných kanálech jako dosud. Zde tedy není třeba nic přelaďovat. Diváci, kteří přijímají Mux 4 z vysilače Klínovec na 45.kanále, budou muset 19.února provést u tohoto kanálu nové naladění, jelikož zde bude v tento den spuštěn Mux 24 finální sítě DVB-T2.
  • Červenec: dne 9.července dojde k vypnutí přechodové sítě 12, která je nyní vysílána na 31.kanále. Vzápětí bude spuštěna finální síť 22, která bude na 38.kanále. Divák tedy bude muset provést nové naladění televizoru. Z vysilačů Cheb a Klínovec bude Mux 22 vysílat na 38.kanále, z vysilačů Tři Kříže a Krašov je již vysílán 34.kanále.
  • Srpen: dne 5.srpna bude z vysilačů Tři Kříže a Krašov spuštěn Mux 23 finální sítě DVB-T2 a to na 31.kanále. Na televizoru bude tedy nutné tento kanál znovu naladit.
  • Dne 12.srpna bude z vysilačů Cheb a Klínovec spuštěn finální MUX 23 a to na 31.kanále.

Co znamenají tyto změny kanálů pro STA:

Hlavní stanice STA musí být před vypnutím stávajících DVB-T sítí upravena pro příjem DVB-T2. Informace k této úpravě uvádíme i zde na našem webu, protože úpravu hlavní stanice STA také nabízíme a provádíme.

U každé hlavní stanice STA, která je již pro příjem v DVB-T2 upravena, bude samozřejmě nutné také její přeladění na aktuální kanály.

Přehled programů ve stávajících multiplexech DVB-T a v multiplexech finálních sítí DVB-T2:

Jak je z výše uvedené tabulky patrné, finální síť Mux 22 bude až do 2.11.2020 obsahovat stejné programy, jaké jsou nyní v přechodové síťi PS12. S ohledem na množství těchto programů zůstává do této doby také nižší rozlišení obrazu ve stávajícím formátu SD.

Od 3.11.2020 tuto síť opustí programy, které budou šířeny ve finální síti Mux 23. Počet programů se tím sníží, bude tak k dispozici větší datový tok a některé programy pak přejdou do vyššího formátu obrazu (označovaný SD+), čímž by se kvalita obrazu měla podstatně zlepšit. Měly by to být všechny programy skupiny Prima, hlavní program Barrandov TV a Seznam TV.  Skupina Nova se zatím vyššímu rozlišení obrazu v pozemním vysílání brání, soustřeďuje se nyní na značně zkreslenou až nekalou kampaň, ve které se snaží diváky přesvědčit k přechodu na placené formy příjmu jako je satelit, kabelová TV nebo  IPTV.. Blíže na toto téma je popsáno například zde .

 

Finální mux 24 je vysílán z vysilačů Mariánské Lázně-Dyleň a Klínovec na 45.kanále.

Aktuální informace o programové nabídce by měly být zveřejňovány na stránkách společnosti Digital Broadcasting, která je provozovatelem této sítě: www.multiplex24.cz