Příjem DVB-T2 v praxi

Odlišnosti a možné problémy při příjmu DVB-T2

Zejména u příjmu na individuální anténu např. v rodinném domě apod. v zásadě platí, že pokud byl příjem DVB-T stabilní, měl by být v pořádku i příjem v novém standardu DVB-T2. To ale, bohužel, nemusí platit vždy. Šíření signálů DVB-T2 je z více důvodů poněkud složitější a je značně citlivé na Pre-echo a jiné  rušící signály. Klade tak mnohem vyšší nároky na kvalitu příjmu, než tomu bylo u sítí DVB-T. Je náročnější na vhodnost použité antény v daném místě a její správné umístění a nasměrování, ale též na použité komponenty anténního systému, rozvodů a kvalitně provedenou montáž.

Antény:

Je nutné upozornit, že žádná anténa, specielně vyvinutá pro příjem DVB-T2, neexistuje! Antény pro příjem jak analogového, tak i digitálního DVB-T a DVB-T2 vysílání jsou stále stejné. Anténa není nikdy určena pro nějaký vysílací standard či kodek apod., ale je určena pouze k příjmu daných frekvencí. Proto různé přívlastky typu DVB-T2 ready, Full HD 1080, 4K UHD HEVC kompatibilní a podobně jsou pouze marketingovým nástrojem.

Obzvláště důležité pak je varovat před nákupem různých malých aktivních antén, které bývají v plastovém krytu s vestavěným zesilovačem. Za hodně peněz v tomto případě pořídíte spíše rušičku, než anténu. Jediným řešením kvalitního příjmu je vždy klasická, kvalitní venkovní anténa, určená do daných příjmových podmínek.

Anténa se proto nekupuje dle toho, jakou nám poradí v prodejně nebo jakou má soused ve stejné ulici, ale nejvhodnější typ antény se určí až na základě měření v daném místě. To platilo vždy, avšak u příjmu signálů DVB-T2 je toto pravidlo mnohem aktuálnější. Obzvláště v různě členitém terénu jsou příjmové podmínky i na místech, která nejsou od sebe daleko vzdálena, různé. V mnoha případech a v otevřeném terénu budou pravděpodobně stejné, ale nemusí tomu být vždy.

Kupovat jinou anténu někde v obchodě proto nepomůže, jediným výsledkem takové snahy formou „pokus/omyl“  jsou pouze zbytečné a mnohdy nemalé finanční výdaje, které žádný efekt nepřinesou.

Proč u některých programů obraz zamrzá a kostičkuje, když u původního DVB-T bylo vše v pořádku:

Oblasti se slabším signálem:

Jelikož DVB-T2 klade vyšší nároky na kvalitu příjmu a jeho šíření je poněkud odlišné, tak v oblastech, kde byly signály DVB-T na hraniční úrovni, nemusí příjem DVB-T2 na stávající anténu fungovat spolehlivě, případně na některých kanálech nejde vůbec, což nám ukazuje praxe na mnoha případech. Na některých místech, kde byl signál konkrétního kanálu v DVB-T na anténě v pořádku, tak po překlopení do DVB-T2 signál na tom samém kanále naměříme často podstatně horší, na spektru deformovaný a s výrazně zhoršenými parametry kvality. Je to dáno tím, že šíření signálů DVB-T2 je skutečně odlišné než u bývalé sítě DVB-T a je mnohem citlivější na rušení, jakým je zejména echo v síti SFN. Řešením je pak měření, na jehož základě zvolíme jinou anténu, případně její přemístění a samozřejmě pečlivé nasměrování.

Šíření DVB-T2 v jednofrekvenční síti SFN, rušení signály Pre-echo:

Problém po přechodu na DVB-T2 však může nastat i v místech s dostatečně silným signálem. Jedním z hlavních důvodů je šíření signálů DVB-T2 v takzvané jednofrekvenční síti SFN. Zjednodušeně to znamená, že jednotlivé multiplexy se stejným obsahem jsou ze všech vysilačů šířeny na stejném kanále. Například MUX 21 České televize je v celé republice, až na malé výjimky, šířen na jednotném 26.kanále, MUX 22 na 31.kanále atd…
Výrazně se zde tedy projevuje jev zvaný Pre-echo. ECHO (ozvěna) nastává v případě, kdy kromě přímého signálu dopadají na anténu také odrazy signálu od okolního terénu. Pre-echo je pak jev, typický právě pro jednofrekvenční síť, kdy na anténu dopadají signály stejného kanálu a obsahu ze dvou vysilačů SFN , ať už přímé signály nebo jejich odrazy a to s různým časovým zpožděním. Výsledkem je, že přijímač (TV nebo set-top-box) skáče z jednoho signálu na druhý a obraz začne zamrzat a kostičkovat.

Echo a pre-echo pak může být důvodem, proč je například nutné vyměnit stávající anténu za jiný typ, přesto že při příjmu DVB-T byl na tuto anténu příjem stabilní. V amatérských podmínkách, bez znalostí a profesionální měřící techniky,  je pak odstranění takového problému v podstatě nerealizovatelné.

Ostatní rušení:

Další příčinou možných problémů příjmu jsou různá rušení, zejména pak signály mobilního internetu CDMA a zejména LTE, které jsou šířeny na uvolněných frekvencích TV pásma. Zejména v případě, že pro distribuci signálů z antény je použit zesilovač, může být vlivem přebuzení a rozkmitání zesilovače tímto rušením příjem zcela znemožněn.


Odstranění problémů při příjmu pozemního vysílání DVB-T2

Zde nelze nic jiného než konstatovat, že v amatérských podmínkách bez znalostí a profesionální měřící techniky je prakticky nemožné, konkrétní příčinu špatného příjmu určit a odstranit. 

K odstranění problémů s příjmem DVB-T2 jsou skutečně  nutné jak odborné znalosti a zkušenosti, tak vybavení profesionální měřící technikou. Problém je vždy nutné řešit komplexně, od měření signálů na anténě až po měření a odstranění různých zdrojů rušení a podobně. Jsou také známy mnohé případy, kdy některé modely zcela nového televizoru konkrétního výrobce a opatřené nálepkou „DVB-T2 ověřeno“ vykazují výpadky a nestabilní příjem na jednom konkrétním kanále, zatímco na ostatních kanálech fungují normálně. A to právě i přesto, že signály na vstupu TV jsou perfektní a zcela v normě. Nejčastěji se jedná práve o kanál 26. A toto lze opět odhalit pouze měřením profesionální měřící technikou.

.