Satelitní příjem TV

Satelitní příjem

Výhodou satelitního příjmu je pokrytí signálem téměř kdekoliv. Samozřejmě za předpokladu, že ve směru příjmu nemáme v těsné blízkosti vysokou budovu, stromy, nebo jinou překážku. Přitom příjem ze satelitu je při správném, odborném zaměření paraboly, stejně stabilní, jako příjem z pozemního vysílání.

Další výhodou satelitního příjmu je  velmi široká programová nabídka, přičemž i základní programy jsou již převážně vysílány ve vysokém HD rozlišení. Vybírat můžeme vždy také z velkého množství placených programů, které v pozemním vysílání nejsou. Přijímat lze též obrovské množství zahraničních, volně vysílaných programů. Nevýhodou satelitního příjmu je měsíční poplatek i za základní programovou nabídku českých programů, dále pak vyšší počáteční investice a to zejména v případě, že bychom chtěli zajistit příjem na více televizorech.

Je-li v domě větší množství televizorů, pak může být vhodným řešením kombinace satelitního a pozemního příjmu. Například pro jeden či dva televizory realizovat příjem TV programů ze satelitu a pro ostatní televizory pak příjem programů z pozemního vysílání.

Pro příjem českých programů ze satelitu lze vybírat z  nabídky třech operátorů:

Příjem volně vysílaných zahraničních programů je značně široký. Zde jsou odkazy na aktuální přehled volně vysílaných programů, z některých  družic:

Realizujeme příjem z jaké-koliv družice, jejíž signál je na našem území dostatečný pro paraboly do 100cm. U větších parabol po dohodě.