Ceny cestovného

Ceny za dopravu

Aktuálně účtujeme kilometrovou sazbu, ve výši 8,-Kč/km. Cena za dopravu je účtována dle skutečně najetých kilometrů, t.j. za cestu tam a zpět. Je-li v daném místě, nebo ve stejném směru jízdy, více zakázek, pak je cena za dopravu rozúčtována mezi jednotlivé zakázky poměrným dílem. 

U zakázek většího rozsahu a u vzdálenosti nad 100km od místa výjezdu, je cena za dopravu stanovena vždy dohodou.


Poznámka k dopravě a cenám

Místa výjezdu:

  • Chodov
  • Cheb (od 1.dubna do 31.října)

Na zakázky již nevyjíždíme pouze z Chodova, ale mimo zimní období je místem výjezdu také Cheb – Háje, což je z hlediska ceny za dopravu velmi výhodné právě pro zákazníky z této oblasti. Na zakázky, které jsou blíže Chebu než Chodovu, vyjíždíme v období od 1.5. do 31.10. vždy z Chebu.

Po dlouhé roky byla za dopravu účtována paušální cena dle vzdálenosti od Chodova, to však již není v současné době aktuální. Od 21.5.2022 účtujeme kilometrovou sazbu dle skutečně najetých kilometrů, což je při dnešních nákladech na dopravu pro  zákazníky v mnoha případech výhodnější a pro nás zase jednodušší v účtování.

Ceny dopravy se snažíme trvale držet na minimální úrovni. Nezohledňují čas, strávený na cestě, avšak skutečné náklady na dopravu musí pokrýt. 

Datum poslední aktualizace ceníku:  30.3.2023