Ceny cestovného

Ceny za dopravu

Aktuálně účtujeme kilometrovou sazbu, ve výši 8,-Kč/km. Cena za dopravu je účtována dle skutečně najetých kilometrů z místa výjezdu, t.j. za cestu tam a zpět. Je-li v daném místě, nebo ve stejném směru jízdy, více zakázek, pak je cena za dopravu rozúčtována mezi jednotlivé zakázky poměrným dílem. 

U vzdálenosti nad 100km od místa výjezdu může být cena za dopravu stanovena dohodou, tedy s přiměřenou slevou.


Poznámka k dopravě a cenám

Místa výjezdu:

  • Chodov
  • Cheb (od 1.dubna do 31.října)

Na zakázky již nevyjíždíme pouze z Chodova, ale mimo zimní období je místem výjezdu také Cheb – Háje. Termíny zakázek se proto v rámci možností snažím naplánovat dle aktuálního místa výjezdu, které je pro zákazníka výhodnější, případně spojit v daném směru více zakázek, kdy cenu za dopravu pak rozdělím poměrným dílem.

Ceny dopravy se snažíme trvale držet na minimální úrovni. Nezohledňují čas, strávený na cestě, avšak skutečné náklady na dopravu musí pokrýt. 

Datum poslední aktualizace ceníku:  18.1.2024