Ceny cestovného

Ceny za dopravu

Aktuálně účtujeme kilometrovou sazbu, ve výši 8,-Kč/km. Cena za dopravu je účtována dle skutečně najetých kilometrů, t.j. za cestu tam a zpět. Je-li v daném místě více zakázek, pak je cena za dopravu rozúčtována mezi jednotlivé zakázky poměrným dílem. 

U zakázek většího rozsahu a u vzdálenosti nad 100km od místa výjezdu, je cena za dopravu stanovena vždy dohodou.


Poznámka k dopravě a cenám

Místa výjezdu:

  • Chodov
  • Sokolov
  • Cheb (od května do září)

Na zakázky již nevyjíždíme pouze z Chodova, jak tomu bylo v minulosti, ale dle aktuální situace se místo výjezdu mění. Často vyjíždíme na zakázku ze Sokolova, mimo zimní období pak může být místem výjezdu také Cheb, což je z hlediska ceny za dopravu výhodné právě pro zákazníky z této oblasti.

Po dlouhé roky byla za dopravu účtována paušální cena dle vzdálenosti od Chodova, to však již není v současné době aktuální. Naše místa výjezdu se mění a proto jsme od těchto paušálních cen ustoupili. Od 21.5.2022 účtujeme kilometrovou sazbu 8,-Kč/km dle skutečně najetých kilometrů, což je při dnešních nákladech na dopravu pro  zákazníky v mnoha případech výhodnější a pro nás zase jednodušší v účtování.

Ceny dopravy se snažíme trvale držet na minimální úrovni. Nezohledňují čas, strávený na cestě, avšak skutečné náklady na dopravu musí pokrýt. 

Datum poslední aktualizace ceníku:  24.9.2022