Rozsah služeb v době pandemie koronaviru

Rozsah našich služeb v období nouzového stavu, v souvislosti s pandemií Covid-19

Jediným omezením je, že v době pandemie nemůžeme vyhovět požadavku na pouhé naladění televizoru či set-top-boxu, případně jeho přeladění a setřídění programů. Z hlediska aktuální epidemiologické situace se návštěvy v bytech zákazníků snažíme omezit na nezbytné minimum, je to v zájmu nás všech! Naladění TV či set-top-boxu si zákazník může provést sám po prostudování návodu, případně požádat někoho z rodiny, známých či souseda, který automatické naladění set-top-boxu zvládne.

Všeobecný návod, jak zapojit a zprovoznit set-top-box je například zde , nebo na videonávodu zde.

S ohledem na aktuální „koronavirovou“ situaci nemůžeme vyhovět požadavku na služby, které nevyžadují odborný zásah z hlediska příjmu signálů, ale jsou v podstatě pouze záležitostí obsluhy přístroje. Děkujeme za pochopení.

Odborné služby poskytujeme i nadále v plném rozsahu:

Poskytování odborných služeb jsme nepřerušili ani neomezili, naše nabídka platí v plném rozsahu i nadále.  Máte-li jaký-koliv problém s příjmem signálů z pozemního nebo satelitního vysílání, potřebujete provést instalaci či opravu anténního systému, satelitu a podobně, v krátkém termínu přijedeme a vše vyřešíme jako obvykle a to jak u společných televizních antén ( STA ), tak i u individuálního příjmu v rodinných domech a podobně.

Výše uvedené platí i nadále, tedy i v době nouzového stavu a opatření dle usnesení vlády č.216 ze dne 26.2.2021, platného od 1.března 2021

I v době platnosti opatření od 1.března 2021, poskytujeme odborné služby nadále bez omezení a to po celém karlovarském kraji, bez ohledu na okres!