Rozsah služeb v době pandemie koronaviru

Rozsah našich služeb v období nouzového stavu, v souvislosti s pandemií koronaviru:

Rozsah našich služeb zůstává i v tomto složitém období v zásadě stejný, avšak s následujícím omezením:

Jednoduché služby, které nevyžadují odborný zásah s pomocí měřícího přístroje, nyní neposkytujeme.
Nejezdíme tedy na zakázky, požadující pouhé zapojení a naladění nově zakoupeného televizoru či set-top-boxu, případně jeho přeladění a setřídění programů. Tyto úkony si zákazník může provést sám po prostudování návodu, případně požádat někoho z rodiny, známých či souseda, který automatické naladění set-top-boxu zvládne.

Všeobecný návod, jak zapojit a zprovoznit set-top-box je například zde , nebo na videonávodu zde.

S ohledem na šíření koronaviru omezujeme návštěvy v bytě zákazníka na nezbytné minimum, proto nemůžeme vyhovět požadavku na služby, které nevyžadují odborný zásah z hlediska příjmu signálů ale jsou v podstatě pouze záležitostí obsluhy přístroje. Děkujeme za pochopení.

Nové instalace EZS Jablotron jsou až do odvolání pozastaveny.  Důvodem je provoz firmy Jablotron ve zvláštním režimu z důvodů současné situace, kdy expedice zboží je až do odvolání pozastavena.

Odborné služby poskytujeme i nadále v plném rozsahu:

V této mimořádné a pro nás všechny složité situaci nechceme naše zákazníky ponechat bez signálu. Poskytování odborných služeb jsme proto nepřerušili a kromě výše uvedeného platí naše nabídka v plném rozsahu i nadále.  Máte-li jaký-koliv problém s příjmem signálů z pozemního nebo satelitního vysílání, v krátkém termínu přijedeme a vše vyřešíme jako obvykle a to jak u společných televizních antén ( STA ), tak i u individuálního příjmu v rodinných domech a podobně.

Upozornění na dočasný program ČT3 HD

Od pondělí 23. března, denně od 9:00 do 17:25 hodin, bude dočasně Česká televize divákům nabízet kanál ČT3. Tento dočasný program bude u pozemního DVB-T2 vysílání k dispozici ve stávajícím multiplexu 21 České televize. Aby bylo možné program ČT3 sledovat, je třeba provést nové naladění tohoto multiplexu na vašem televizoru či set-top-boxu.

Toto je možné provést ručním laděním a nebo automatickým laděním. V případě ručního ladění zvolíte v menu Instalace -> Ruční ladění. příslušný kanál a zmáčknutím tlačítka OK provedete nové naladění. Číslo kanálu záleží na tom, ze kterého vysilače signál přijímáte. Vysilače Cheb a KV Tři Kříže jej vysílají na 26.kanále, vysilač Klínovec na 39.kanále. Nebo můžete zvolit automatické ladění, tím se ovšem všechny uložené programy vymažou a televizor či set-top-box naladí všechny dostupné kanály znovu.

Upozorňujeme, že žádosti o naladění tohoto dočasného programu, nemůžeme za stávající situace bohužel vyhovět a to z důvodů, uvedených výše.

Tento krok České televize považujeme za velmi nešťastný, prototože vyžaduje nové naladění televizoru či set-top-boxu, což je pro mnoho diváků naprosto zbytečná komplikace. Česká televize má přeci program ČT Sport, který má samozřejmě každý divák naladěný. Na tomto programu není v podstatě po dobu pandemie koronaviru co vysílat, jelikož celosvětově jsou sportovní akce zrušeny. Toto je stejně dočasné, jako je dočasný program ČT3. Lze proto velmi těžko pochopit, proč Česká televize nezačala tento dočasný program vysílat na kanále ČT Sport, kdy přes den v době od 9:00 do 17:25 hodiny by zde vysílala program ČT3 a ve zbývajícím čase pak všechny ty různé  historiceké reprízy sportovních událostí. Bylo by to v podstatě obdobné, jako v případě ČT Art / D, kde přes den je vysílán ČT D a v noci ČT Art. 

To už je ale prostě taková česká klasika, že nic se neudělá jednoduše, ale naopak se to udělá zcela zbytečně složitě. O to smutnější to je právě proto, že nový dočasný program ČT3 je zaměřen hlavně na naše seniory, kteří si ale v naprosté většině případů s přeladěním sami neporadí. Přitom právě oni jsou v době pandemie koronaviru nejvíce ohroženi a proto kontaktu s dalšími lidmi by se měli vyhnout v maximální možné míře. Toto Česká televize nedomyslela a dočasný program ČT3 nabídla tím nejméně vhodným způsobem.